My first time to make a gif. haha
Loi (ang-ex-mong-sagad-sa-kabitteran)and Kimi (iwillswimtheoceanforyou)

My first time to make a gif. haha

Loi (ang-ex-mong-sagad-sa-kabitteran)and Kimi (iwillswimtheoceanforyou)

Tagged with: gif · pagbigayn ang bata bwahah · adik ·
blog comments powered by Disqus